Pages

EU-forfatningen – Et forsøg på at skabe en mere demokratisk og effektiv Union Indledning: EU-forfatningen, også kendt som Den Europæiske Forfatningstraktat, var et forsøg på at konsolidere og forenkle de eksisterende traktater og aftaler, som danner grundlaget for Den Europæiske Union (EU). Formålet med forfatningen var at skabe en mere demokratisk, gennemsigtig og effektiv union, […]

2.php Read More »

EU-modstandere – Baggrunden for euroskepsis og dens betydning i Europa EU-modstandere, også kaldet euroskeptikere, er en samling af politiske aktører og borgere, der er kritiske over for Den Europæiske Union (EU) og dens politikker. Euroskepsis er et fænomen, der har været til stede siden EU’s grundlæggelse, og det spiller en central rolle i den politiske

2.php?nr=98 Read More »

EU-PARLAMENT & DEMOKRATI Gruppeskifte Jens Okking og Ole skiftede pr. 1. juli fra EDD-gruppen til en uafhængig og associeret status i gruppen GUE/NGL (Europæisk Venstre/Nordisk Grønt Venstre). Valget af gruppetilhør for Folkebevægelsen var udelukkende bestemt af ønsket om at skabe optimale betingelser for deres politiske arbejde, i overensstemmelse med Folkebevægelsens politiske praksis. Et skift i

1.php?nr=41 Read More »

Hvad er Europæisk Venstre-Parti? Europæisk Venstre-Parti (European Left, forkortet EL) er et politisk parti på europæisk plan, der repræsenterer venstrefløjspartier fra forskellige lande i Europa. Partiet blev grundlagt i 2004 og har til formål at samle og styrke venstrefløjskræfterne i Europa for at fremme en alternativ politisk vision baseret på socialismens, økologiens og demokratiets principper.

1.php?nr=55 Read More »

Scroll to Top